Medicinska oprema | Tehnika | Aparati | Nameštaj | Niš | Srbija

Radno vreme : 08.00-16.00h
  Telefon : 018 526 708

Referenca

KBC Zemun

Zemunska bolnica, današnji Kliničko bolnički centar „Zemun-Beograd“, osnovana je 1784. godine i najstarija je bolnica u Srbiji. Za više od dva veka svog postojanja, bila je i još uvek je pionir u primeni brojnih naprednih medicinskih dostignuća i znanja u ovom regionu.
Od sredine 18. veka, na području Zemuna, u verskim opštinama javljaju se prve bolnice (hospitali). Rimokatolička župa je 1758. godine formirala bolnicu, a Zemunci srpske nacionalnosti imali su zgradu u neposrednoj blizini Nikolajevske crkve. 1775. godine, obe bolnice dobijale su pomoć od opštine. Generalna komanda je 1784. godine odlučila da smanji troškove za izdržavanje bolnica i naredila da se uredi samo jedna bolnička zgrada sa dovoljnim prostorom da primi bolesnike svih veroispovesti i da se uvede samo jedna bolnička kasa pod upravom Magistrata. To je bio 25. februar 1784. godine i ovo ujedinjavanje bolnica smatra se danom formiranja Zemunske bolnice. Proces potpunog spajanja, prvenstveno fizičkog, trajao je deceniju ili nešto više.